دستنویس کتابخانه ملی پاریس به نشان Suppl.Pers.493 شانزده

دست نویس کتابخانه ملی پاریس

عنوان: دستنویس کتابخانه ملی پاریس

نشانی: Suppl.Pers.493

تاریخ نگارش: سه شنبه پنجم ذوالقعدۀ ۸۴۴ هجری قمری‌ – ۲۸ مارس  ۱۴۴۱ میلادی

خط نویس: یعقوب بن عبدالکریم

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۵۷۷ برگ،

تعداد نگاره ها: ۴۹‌ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: در چهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

دست نویسی کامل و بدون افتادگی در کتابخانۀ ملی پاریس که با متن اصلی آغاز می گردد و مقدمۀ منثور را ندارد. دو صفحۀ نخستین دارای چهار لوح در بالا و پایین صفحات دارد. در کتیبه‌های آنها نوشته شده است:

آفرین  بر   روان  فردوسی                  آن  سخن  آفرین  فرخنده

او نه استاد بود و ما شاگرد                  او  خداوند  بود  و  ما بنده

دو صفحۀ نخستین در دو ستون و یازده سطر و صفحات دیگر در چهار ستون و ۲۵ سطر جدول بندی شده‌اند. هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۵۰ بیت است ولی در برخی صفحات بیت هایی را نیز چلیپا نوشته و میانۀ آنها را گل و بوته انداخته است. در این دست نویس چند صفحه‌ایی هم جدول‌بندی شده ولی سفید مانده است. در کنارۀ برخی صفحات کسی با امضای( لاری ) توضیحاتی به نثر درباره مطالب کتاب افزوده است. تاریخ ختم شاهنامه در این دست نویس سال ۳۸۴ هجری قمری است ، پایان صفحه آخر کتاب چنین است:

زهجرت سه‌صدسال و هشتاد چهار                   به   نام   جهان   داور   کردگار

 شاه        محمود       آباد        باد                   سرش‌سبز و جان و دلش‌شادباد

بدو   ماندم   این  نامه     را    یادگار                  بشش  بیور  ابیاتش  آمد شمار

هزاران       درود    و    هزاران    ثنا                 ز    ما     آفرین    باد   بر  مصطفا

و   بر   اهل  بیتش  همیدون  چنین                 همی       آفرین  خوانم از بهر دین

تمت الکتابه الشاهنامه من المنشات استاد الشعرا فردوسی الطوسى علیه الرحمه والغفران فی یوم الثلثا خامس من شهر ذو القعده الحرام لسنه اربع و اربعین و ثمانمایه على ید العبد الضعیف النحیف المحتاج الى رحمه الملک الرؤف الرّحیم یعقوب بن عبد الکریم اصلح الله شانه.

دانلود فایل Pdf شاهنامه خطی نسخه پاریس ( کتابخانه ملی پاریس )  : دانلود مستقیم

قبلی «
بعدی »