دستنویس کتابخانه بریتانیا در لندن به نشان Add.18188 بیست و هفتم

دستنویس کتابخانۀ بریتانیا در لندن

عنوان: دستنویس کتابخانۀ بریتانیا در لند

نشانی: به نشان Add. 18188

تاریخ نگارش: بیست و سوم جمادی الثانی ۸۹۱ هجری قمری‌ – بیست و ششم ژوئن ۱۴۸۶ میلادی

خط نویس: غیاث الدین بن بایزید صرّاف

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۵۰۰ برگ،

تعداد نگاره ها: ۷۲ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق خوش

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

این دستنویس مقدمه منثور را ندارد و با متن اصلی آغاز می گردد. صفحۀ نخستین متن دارای سرلوحه است با عنوان: «کتاب شاهنامه من کلام حکیم فردوسی». صفحات در چهار ستون و ۲۵ سطر جدول بندی شده اند. هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۵۰ بیت است، ولی در برخی صفحات بیت هایی را هم چلیپا نوشته است. برخی از صفحات کتاب از جای اصلی خود بیرون رفته اند. از جمله از اواخر داستان «جنگ مازندران» تا میانۀ داستان سیاوش، یعنی بیش از ۷۰ صفحه، به پایان ضحاک رفته است. تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۴۰۰ هجری قمری است: «سرآمد کنون قصه یزدگرد…» (مانند دستنویس ۶۷۵)، پایان متن صفحه آخر کتاب چنین است:

  هر آن کس که دارد هش و رای و دین               پس از مرگ بر می کنند آفرین

وقع الفراغ من تحریره العبد الضعیف النحیف غیاث الدین بن بایزید صرّاف فی ۲۳ جمادی الثانی سنه ۸۹۱.

 

دانلود فایل Pdf شاهنامه خطی نسخه کتابخانه لندن ( کتابخانه بریتانیا در لندن )  : دانلود مستقیم

 

قبلی «
بعدی »