دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد به نشان S.822 سی و پنج

دستنویس انتستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد

عنوان: دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد

نشانی: به نشان  S.822

تاریخ نگارش: بی تاریخ، از سدۀ نهم هجری قمری – پانزدهم

خط نویس: ناشناس

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۵۲۵ برگ،

تعداد نگاره ها: ۷۴‌ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده‌

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

آغاز این دستنویس دارای دو تصویر تمام صفحه ای است و پس ازآن مقدمۀ منثور آغاز می‌گردد:«حمد و سپاس و ستایش الهی را که این جهان‌را و آن جهان‌را بقدرت بالغ پدید آورد….». این مقدمۀ کهن است، ولی به افسانۀ محمود و فردوسی و هجونامه می انجامد. صفحۀ نخستین دارای سرلوحه است به خط کوفی: «هوالحمد». دو صفحۀ نخستین متن اصلی دارای چهار لوح و حاشیه سازی است و در کتیبه بالا و پایین صفحات به خط کوفی آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیم – کتاب شاهنامه – من کلام افخر الشعراء – فردوسی طوسی». این دو صفحه در دو ستون و یازده سطر و صفحات دیگر در چهار ستون و ۲۵ سطر جدول بندی شده اند. هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۵۰ بیت است. تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۴۰۰ هجری قمری است و کتاب با این بیت به پایان می رسد:

هر آنکس که دارد هش و رای و دین                پس از مرگ بر من کند آفرین

این دستنویس روایت «کشتن رستم پیل سپید و گرفتن در سپند » را ندارد و اینجا و آنجا در بیت هایی که در دستنویس های دیگر کمتر آمده اند با ترجمۀ بنداری می خواند.

 

قبلی «
بعدی »