نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای قنوج

نام فعلی مکان جغرافیایی :  یکی از شاخه های رود گنگ که به خلیج بنگال می ریزد

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دریای قنوج این عنوان دو بار در شاهنامه آمده و غرض از آن یکی از شاخه های رود گنگ  است که از جنوب و غرب کوههای هیمالیا در شمال هند و جنوب تبت سرچشمه می گیرد و پس از عبور از قنوج حدود ایالت اوتار پرادش ،هندوستان در خلیج بنگال واقع در کشور بنگلادش به اقیانوس هند می ریزد. یک بار در پادشاهی بهرام گور از آن نام برده شده و یک بار هم در پادشاهی انوشیروان

به نزدیک شنگل سپهدار هند     ز دریای قنوج تا مرز سند

 

قبلی «
بعدی »