بخش پادشاهی یزدگرد – شاهنامه فردوسی

پس از جابه جایی های متعدد و نبرد های زیاد بر سر قدرت بلاخره یزدگرد از نسل ساسانیان  به قدرت می رسد. یزدگرد چون بر تخت پادشاهی می نشیند همه ی بزرگان و اندیشمندان  را جمع کرده و به آنها دادگری و عدالت را  نوید می دهد. اما زمانه برای یزدگرد خوب نمی گردد، از تازیان سپاهی گران به فرماندهی سعد وقاص به مرزهای ایران حمله می برد.رستم فرخزاد سالار لشگر ایران به مبازره بر می خیزد. نبرد دشواری در میگیرد سه روز به طول میانجامد. اما در نهایت باد سختی به طرف سپاه ایران می وزدو جنگ مغلوبه شده رستم فرخزاد به دست سعد وقاص کشته می شود.

خبر به یزد گرد می رسد با مشاوره بزرگان و اندیشمندان خود مشورت کرده و در نهایت برای آماده سازی لشگری بزرگ به سمت خراسان می رود  تا به نبرد با تازیان برخیزدک در راه نامه ای به ماهوی سوری و مرزبانان خراسان می نویسد. یزدگرد به طوس می رسد ماهوی به پیشواز او می آید و از او استقبال می کند. اما از آنجاکه ماهوی خود رویای پادشاهی در سر دارد. توطئه چینی کرده برای بیژن حاکم سمرقند نامه ای نوشته و از او می خواهد بر علیه شاه ایران لشگر براند و با او همراه شود. ماهوی بیژن را وعده تخت شاهی می دهد.

پیروز وسوسه شده اما به جای خود برسام را با ده هزار سوار به مقابله با شاه ایران می فرستد. یزد گرد شکست خورده به آسیاب می گریزد و در آنجا بدست آسیابان کشته می شود. سپس ماهوی بر تخت می نشیند این کار باعث شورش بیژن می گردد. نبردی سخت بین ماهوی و بیژن در می گیرد و در آخر کار ماهوی و سه فرزند او همگی کشته می شوند.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است و مدتی بعد توسط بانو نگار پزشک ویراستاری شده است.

اشعار این بخش :

 

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی یزدگرد : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

 

قبلی «
بعدی »