بخش پادشاهی فرخ زاد – شاهنامه فردوسی

پس از چندین جابه جایی در پادشاهان در نهایت بزرگان و اندیشمندان فرخ زاد سالار لشگر ایران زمین را بر تخت می نشانند. اما او نیز توسط ندیمان خود مسموم می شود و می میرد و پادشاهی به یزدگرد از خاندان ساسانیان می رسد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است و مدتی بعد توسط بانو نگار پزشک ویراستاری شده است.

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی فرخ زاد : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »