بخش پادشاهی آزرم دخت – شاهنامه فردوسی

آزرم دخت چون به پادشاهی می رسد بزرگان و اندیشمندان را در مجلسی فرا خوانده و  همه را به دادگری و رعایت رسوم آیین پیشینیان دعوت می کند. و از همه می خواهد با او هم پیمان شوند و از دستور او اطاعت کنند اما مدت پادشاهی اوچهار ماه بیشتر داوم نیاورده و او نیز می میرد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است و مدتی بعد توسط بانو نگار پزشک ویراستاری شده است.

اشعار این بخش :

دانلود متن شاهنامه بخش پادشاهی آزرم دخت : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

1. 843-Padeshahi-Azarm-Dokht-WikiShahnameh-Com-001 Play
قبلی «
بعدی »