بخش آغاز کتاب – شاهنامه فردوسی

شاهنامه فردوسی، دارای ۶۱ قسمت است که با قسمت آغاز کتاب شروع می شود. این قسمت شامل ۱۲ بخش می باشد. در واقع آغاز کتاب برای شاهنامه، همچون مقدمه ای است، که از ستایش یزدان شروع می شود. در این مقدمه حکیم طوس به بیان باورها و اعتقادات زمان خود در ارتباط با پیدایش هستی و انسان پرداخته و درادامه ضمن ابزار بندگی و اعتقاد به رسول اکرم و سایر بزرگان دین، به صورت خلاصه هدف از جمع آوری کتاب و روند شکل گیری شاهنامه را بیان می کند. در این مقدمه افراد تاثیرگذار در شکل گیری و روند سرایش شاهنامه را نیز معرفی می نماید. پایان این قسمت به ستایش سلطان محمود غزنوی والی و حاکم آن روزگار سرزمین خراسان می پردازد.

نوشتار این بخش توسط جناب آقای علی دهگانپور به رشته تحریر در آمده است . 

اشعار این بخش :

 

دانلود متن کامل شاهنامه بخش آغاز کتاب : 

دانلود

دانلود تمامی فایل های صوتی این بخش در قالب یک فایل فشرده : 

دانلود

شاهنامه صوتی این بخش : 

قبلی «
بعدی »