بایگانی برچسب ها: یمن

هاماوران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هاماوران نام فعلی مکان جغرافیایی :  یمن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: هاماوران این سرزمین که یکی از داستان های بلند پادشاهی کیکاووس به نام جنگ هاماوران در آن روی داده و در نهایت به همسری شاهدخت آن سرزمین سودابه با کیکاووس انجامیده است […]

عدن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عدن نام فعلی مکان جغرافیایی :  پایتخت کشور یمن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: «عَدَن» یا «عَدْن» که اکنون مهمترین شهر کشور یمن و مرکز آن است در گذشته به دو چیز شهرت داشته به زیبایی اطرافش که به آن بهشت عدن می گفته […]

شورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسعی شامل یمن و عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام با چنین املایی ظاهراً ممکن است صورت دیگری از سورستان یعنی منطقه عراق و سواد باشد که شامل قلب ایران زمین میان دو رود دجله […]