بایگانی برچسب ها: یزدگر دوم

هیتال

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هیتال نام فعلی مکان جغرافیایی :  حدود کشور تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هپتال شرح مکان جغرافیایی: هیتال که اعراب آن را هفطال و هیطل خوانده و نوشته اند سرزمین قوم نیمه ایرانی – نیمه ترک هپتال یا هپتالی بوده که از هونهای سفید بوده اند. […]