بایگانی برچسب ها: یزدگرد به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – یزدگرد

چو شد پادشا بر جهان یزدگرد – سپه را ز دشت اندرآورد گرد نام : یزدگرد نام کامل : یزدگرد شاپور یا یزدگرد بزه گر محل مرگ بزدگرد بزه گر : کنار چشمه سو با لگد اسب آبی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به […]