بایگانی برچسب ها: یزدگرد بهرام گور

چغانی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چغانی نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه ای در جنوب غرب کشور کنونی ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  چغانیان شرح مکان جغرافیایی: چغانی که ایرانیان در قرون آغازین اسلامی آن را چغانیان می خوانده اند و اعراب ،صفانیان نام یکی از ولایات ساحل راست جیحون شامل […]