بایگانی برچسب ها: یزدان

اندیشه سیاسی فردوسی

عنوان: اندیشه سیاسی فردوسی نویسنده: محمد ناجی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع) تاریخ نگارش: منبع: مجلۀ فرهنگ پژوهش شمارۀ دوازده چکیده مقاله: در پژوهش پیش رو برانیم که اندیشه سیاسی فردوسی را با تکیه بر متن اصلی شاهنامه و برخی کتب پیرامون، استخراج و تبیین کنیم، تلاش خواهیم […]