بایگانی برچسب ها: یازده رخ

ترمذ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ترمذ نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ترمذ در ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: نام این شهر تاریخی و مهم چهار بار در شاهنامه ذکر شده است؛ دو بار در داستان سیاوش یک بار در داستان یازده رخ و آخرین بار هم در […]