بایگانی برچسب ها: گنگ

گنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در داستان فرود و لشکر بردن طوس به جوار دژ ،کلات در یک بیت از گنگ یاد شده که خالقی آن را از متن به حاشیه برده اما در مسکو چنین […]