بایگانی برچسب ها: گنگ دژ

داستان های شاهنامۀ فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائۀ طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی)

عنوان: داستان های شاهنامۀ فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائۀ طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی) نویسنده: دکتر فرازد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ […]

کُنج یا گَنج؟

عنوان:کُنج یا گَنج؟ نویسنده: فتح‌الله مجتبائی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: نامه فرهنگستان، سال دوازدهم، شمارۀ دو، تابستان ۱۳۹۰ چکیده مقاله: جناب مجتبائی به ریشه یابی کلمه کُنج و گَنج در بیت مشهور شروع داستان رستم و سهراب پرداخته است. کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, کُنج, […]

معماری به روایت فردوسی

عنوان: معماری به روایت فردوسی نویسنده: نفسیه سیده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: خبرنگار مجله منظر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ منظر شمارۀ ۲۵، زمستان ۱۳۹۲ چکیده مقاله: این مقاله گزارشی است که توسط خانم نفیسه سیده سیزدهمین کارگاه نظریه های نو در آستانۀ شب یلدا و همزمان با تولید دکتر علی اکبر […]