بایگانی برچسب ها: گناباد

گنابد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گُنابَد نام فعلی مکان جغرافیایی :  گناباد کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: گنابد: همان شهر گناباد استان خراسان رضوی ایران است که بر سر راه تربت حیدریه و فردوس و قائن است.نام قدیم شهر گناباد جویمند بوده که شهری است کهن با آثار […]

زیبد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زیبد نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر زبید در جنوب غرب شهر گناباد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زیبد: روستایی است کهن در ۲۰ کیلومتری جنوب غرب شهر گناباد یا گناباد خراسان، در مدخل دره ای استراتژیک که شهرستان گناباد را به بجستان و […]