بایگانی برچسب ها: گلباد جنگی شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – گلباد جنگی

چو هومان و لهاک و فرشیدورد – چو کلباد و نستیهن آن شوخ مرد نام : گلباد جنگی نام های دیگر : کلباد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید :  کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : گلباد یا کلباد سردار تورانی است که در جنگ های افراسباب در برابر کیخسرو حضور داشت. لیست […]