بایگانی برچسب ها: گذر از آتش

تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره های «گذر سیاوش بر آتش» در شاهنامه فردوسی

عنوان: تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره های «گذر سیاوش بر آتش» در شاهنامه فردوسی نویسندگان: دکتر سعید زاویه / ایرج داداشی / آمنه مافی‌تبار سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه هنر تهران / مربی دانشگاه هنر تهران / کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی […]