بایگانی برچسب ها: کورستان

کورستان

ن نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کورشان، کوی ساران، کهستان شرح مکان جغرافیایی: کورستان کورشان بنا بر شاهنامه نام سرزمین و ولایاتی هم مرز با ماوراء النهر بوده است یعنی یا ولایتی همسایه با بلخ و زم و آموی الی […]