بایگانی برچسب ها: کهن الگو در ادبیات فارسی

تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای

عنوان: تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای نویسنده: دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ پژوهش‌های ادبی، سال هفتم، شمارۀ بیست و هفت، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: «نقد اسطوره ای» بستری انسان‌شناختی دارد که […]