بایگانی برچسب ها: کنج یا کنج

چند نکته دیگر درباره کُنج یا گَنج

عنوان: چند نکته دیگر درباره کُنج یا گَنج نویسند‌ه: فتح الله مجتبائی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: نامه فرهنگستان دوره سیزدهم پائیز ۱۳۹۲ شماره ۱ چکیده مقاله: در این مقاله جناب مجتبایی سعی دارند نگاه و نظارت خود را در ارتباط […]