بایگانی برچسب ها: کنام اسیران

کنام اسیران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کنام اسیران نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا شوش نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کنام اسیران عنوان شهری بود که شاپور ذوالاکتاف برای اسیران در ولایت اهواز ساخت به اهواز کرد آن سیم شارستان             بدو اندرون کاخ و بیمارستان کنام اسیرانش کردند نام                    اسیر […]