بایگانی برچسب ها: کنارنگ طوس

خرمنه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرمنه دژ نام فعلی مکان جغرافیایی : در منطقه کنارنگ طوس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خرمنه (دژ) بنا بر یکی از ابیات مربوط به نامۀ یزدگرد سوم به کنارنگ طوس نام یکی از دژهای ولایت طوس بوده است دژ گنبدین کوه تا خرمنه […]