بایگانی برچسب ها: کنارنگ به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – کنارنگ ( دیو )

کنارنگ دیوی نگهدار اوی – همه نره دیوان به فرمان اوی نام : کنارنگ محل مرگ کنارنگ : مازندران خوان هفتم رستم بدست رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : از دیوان مازندران توضیحات شخصیت : در شاهنامه کنارنگ دیوی است که  محافظ و نگهبان دیو سپید معرفی می […]