بایگانی برچسب ها: کلنگ دیس

کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی دربارۀ نام ایوان ضحاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض و الانبیاء)

عنوان:  کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی دربارۀ نام ایوان ضحاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض و الانبیاء) نویسنده: دکتر چنگیز مولایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تبریز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: مجلۀ جستارهای ادبی (علمی-پژوهشی) شمارۀ صدو هشتادوشش، پاییز ۱۳۹۳ چکیده مقاله: نام ایوان […]