بایگانی برچسب ها: کلباد

شخصیت های شاهنامه – کلباد

چو ارجسپ و گرسیوز و بارمان – چو کلباد جنگی هژبر دمان نام : کلباد یا گُلباد محل مرگ کلباد : نبرد دوازده رخ بدست فریبرز دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به ویسگان ملیت : تورانی وابستگان : پدر کلباد : ویسه برادران کلباد : قراخان ، […]