بایگانی برچسب ها: کلاهور یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – کلاهور

سواری که نامش کلاهور بود – که مازندران زو پر از شور بود نام : کلاهور دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب های کلاهور : سردار دیوان ملیت : مازندرانی توضیحات شخصیت : از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی. هنگامی که رستم بعنوان […]