بایگانی برچسب ها: کشور اردن

اردن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اردن نام فعلی مکان جغرافیایی :  اردن کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اردن از اردن تنها دو بار در پادشاهی نوشین روان یاد شده و آمده است. که وی در راه شام به مداین در اردن توقفی داشته و آنجا بیمار شده است. […]