بایگانی برچسب ها: کشف رود

کشف

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کشف نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشف رود تجن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کشف، کشف رود شرح مکان جغرافیایی: کشف / کشف رود: در شاهنامه دو بار از این رود نامی ولایت طوس در داستان منوچهر نام برده شده و آن در نامه سام به منوچهر […]