بایگانی برچسب ها: کشان

کشان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  کشان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوش شهری در ولایت سمرقند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کشان، کوشان، کشانی شرح مکان جغرافیایی: کشان کشانی این دو نام به گونه ای در شاهنامه آمده که در بادی آمر معلوم نیست هر دو بر یک جا دلالت دارند یا […]