بایگانی برچسب ها: کرمان در شاهنامه

کرمان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کرمان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کرمان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کرمان: به معنای شجاعت و جنگاوری است.گرچه اکنون یکی از استان های مهم ایران کرمان نام دارد که شهر مرکزی آن هم به همین نام خوانده می شود، اما از عهد باستان […]