بایگانی برچسب ها: کجاران

گجاران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گجاران نام فعلی مکان جغرافیایی :  واقع در نزدیکی شهر بوشهر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کجاران شرح مکان جغرافیایی: گجاران: یا کجاران شهری بوده است در کنار دریای پارس یا خلیج فارس که در آغاز پادشاهی اردشیر ساسانی، بنا بر داستان رمزآمیز «کرم هفتواد»، مردم آن […]