بایگانی برچسب ها: کتایون یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – کتایون

یکی بود مهتر کتایون به نام – خردمند و روشن‌دل و شادکام نام : کتایون نام های دیگر : ناهید محل تولد کتایون : روم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به سلم می رسد ملیت : رومی وابستگان : پدر کتایون : قیصر روم همسر کتایون […]