بایگانی برچسب ها: کبوده

شخصیت های شاهنامه – کبوده

کبوده بدش نام و شایسته بود – بشایستگی نیز بایسته بود نام : کبوده پبشه کبوده : چوپان گله افراسیاب زمان مرگ کبوده : در نبردکاسه رود بدست بهرام دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت : کبوده در شاهنامه چوپان افراسیاب بود. چون ایرانیان به سرداری طوس از کاسه‌رود گذشتند و خبر رسیدن لشکریان […]