بایگانی برچسب ها: کاپادوکیه ترکیه

قیدافه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قیدافه نام فعلی مکان جغرافیایی :  کاپادوکیه کنونی در ترکیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بنا بر شاهنامه نام یکی از ولایات مهم یا شهرهای روم است که در زمان اردشیر ساسانی خراجگزار ایران بوده اما به محض درگذشت اردشیر و آغاز سلطنت فرزندش […]