بایگانی برچسب ها: کاوه در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – کاوه

خروشید و زد دست بر سر ز شاه – که شاها منم کاوهٔ دادخواه نام : کاوه نام کامل : کاوه آهنگر محل زندگی کاوه : بابل پیشه و کار کاوه : آهنگری دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ویژگی‌های کاوه : قیام بر علیه ضحاک و برافراشتن درفش کاویانی […]