بایگانی برچسب ها: کاموس یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – کاموس

زکاموس خود جای گفتار نیست – که ما را بدو راه دیدار نیست نام : کاموس محل تولد کاموس : ماورالنهر محل مرگ کاموس : نبرد کوه هماون توسط رستم دستان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان لقب های کاموس : سپهبد و مرزیان ملیت : کشانی توضیحات شخصیت […]