بایگانی برچسب ها: کافور که بود

شخصیت های شاهنامه – کافور

چو بان و چو کافور و چون مشک ناب – چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب نام : کافور دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی لقب های کافور : پادشاه قلعه بیداد توضیحات شخصیت : بنا بر شاهنامۀ فردوسی ، فرمانروای آدم خوار شهر بیداد، در […]