بایگانی برچسب ها: کاشی کاری

تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی

عنوان: تأثیر و حضور شاهنامه در برخی از هنرهای ایرانی نویسندگان: علی تقوی / ابوالقاسم رادفر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی / استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: کهن‌نامۀ ادب فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، […]