بایگانی برچسب ها: کاخ های مدائن

ایوان خسرو

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ایوان خسرو نام فعلی مکان جغرافیایی :  ایوان مدائن در کنار شهر بغداد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ایوان مدائن شرح مکان جغرافیایی: ایوان خسرو: بنای مشهور ساسانی در یکی از کاخهای مداین بوده که عموماً ایوان مداین و طاق کسری هم خوانده میشود و بعضی بنای […]