بایگانی برچسب ها: ژنده رزم شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – ژنده رزم

چو سهراب را دید بر تخت بزم – نشسته به یک دست او ژنده‌رزم نام : ژنده رزم محل مرگ ژنده رزم : مرز توران و ایران نبرد سهراب با رستم بدست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به شاه سمنگان می رسد ملیت : تورانی […]