بایگانی برچسب ها: چیچست

چیچست

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چیچست نام فعلی مکان جغرافیایی :  دریاچه ارومیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چیچست دریا (آب) که از آن عمدتاً در اواخر جنگ بزرگ چند بار به صورت دریای چیچست و آب چیچست نام برده شده همان دریاچه ارومیه کنونی است. که در استان […]

خنجست

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خَنجَست نام فعلی مکان جغرافیایی:  احتمالا نام یک فرد است به اشتباه نام مکان تعیین شده است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام در بیتی از داستان هرمزد نوشین روان به گونه ای آمده که نام شخصی را تداعی می کند، اما آقای […]