بایگانی برچسب ها: چین دز

چین دز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چین دز نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه در شمال غربی ایران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چین دز دریای چین چین و ماچین… آمده است اما در شاهنامه غرض از چین عموماً بخش شمال غربی آن یعنی ولایات مجاور ترکستان حدود کاشغر و […]

چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چین نام فعلی مکان جغرافیایی :   ترکستان شرقی سمت کاشغر و ختن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چین: کشوری در شرق و مرکز آسیا که پرجمعیت ترین و از نظر وسعت سویمن کشور جهان است. یکی از کهن ترین تمدن های تبشری است و […]