بایگانی برچسب ها: چغانی

ختلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ختلان نام فعلی مکان جغرافیایی : یکی از استان های کشور تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ایرانیان و فارسی زبانان عموماً آن را خَتلان و اعراب خُتل یا خُتلان میخوانده اند اکنون یکی از استان ها یا ولایات کشور تاجیکستان در جنوب شرق […]

چغانی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چغانی نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه ای در جنوب غرب کشور کنونی ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  چغانیان شرح مکان جغرافیایی: چغانی که ایرانیان در قرون آغازین اسلامی آن را چغانیان می خوانده اند و اعراب ،صفانیان نام یکی از ولایات ساحل راست جیحون شامل […]