بایگانی برچسب ها: پیمان

گفت و گو در شاهنامه

عنوان: گفت و گو در شاهنامه نویسنده: غلامعلی فلاح سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران، سال شانزدهم، شمارۀ شصت، بهار ۱۳۸۷ چکیده مقاله: در نوشتار حاضر، گفت و گو ـ که […]

بررسی تحلیلی گونه های پیمان و سوگند در شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی تحلیلی گونه های پیمان و سوگند در شاهنامه فردوسی نویسندگان: دکتر سعید حسام پور / ناهید دهقانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادربیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال […]