بایگانی برچسب ها: پیروز یزدگرد

ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ری نام فعلی مکان جغرافیایی :   ری در جنوب تهران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ری: ری شهری بسیار کهن در جنوب تهران که از عهد باستان بر برطاه ارتباطی شرق به غرب ایران قرار داشته و از اهمین خاصی برخوردار بوده است. دی […]

شخصیت های شاهنامه – پیروز یزدگرد

چو پیروز از آن روز تنگی برست – بر آرام بر تخت شاهی نشست نام : پیروز محل تولد پیروز : نامشخص محل مرگ پیروز : هرات دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری از سلسله ساسانیان لقب پیروز : شاهنشاه ایران و انیران ملیت : […]