بایگانی برچسب ها: پیروز هرمز که بود

شخصیت های شاهنامه – پیروز هرمز

چو پیروز را ویژه گفتی ز خشم – همی آب رشک اندر آمد به چشم نام : پیروز نام های دیگر : پیروز یکم محل مرگ : در نبرد با هیتالیان در هرات دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به بهرام گور می رشد ملیت : ایرانی […]