بایگانی برچسب ها: پیروز ساسانی

هیتال

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هیتال نام فعلی مکان جغرافیایی :  حدود کشور تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هپتال شرح مکان جغرافیایی: هیتال که اعراب آن را هفطال و هیطل خوانده و نوشته اند سرزمین قوم نیمه ایرانی – نیمه ترک هپتال یا هپتالی بوده که از هونهای سفید بوده اند. […]

پیروزرام

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پیروزرام نام فعلی مکان جغرافیایی :   قریۀ فیروزبهرام از دهستان غار شهر ری نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پیروزرام: گویند پیروز فرزند یزدگرددوم پس از رفع قحطی در آغاز سلطنتش چند شارستان بنا کرد که یکی از آنها پیروز رام (مسکو: پیروزکام) بود، مقدسی […]