بایگانی برچسب ها: پیران به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – پیران

از آن پس که پیران بیامد چو شیر – میان بسته و بادپایی به زیر نام : پیران محل تولد پیران : توران زمین محل مرگ پیران : نبرد دوازده رخ کشته شدن به دست گودرز دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم نبیره […]